ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีแนวโน้มให้ความสนใจรับประทานอาหารเป็นยาเพิ่มขึ้น โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงอาหารที่ช่วยรักษาหรือป้องกันโรค ทั้งนี้ คุณสมบัติของอาหารในด้านหน้าที่ หรือ ฟังก์ชัน อาทิ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการจัดการด้านอารมณ์ กลายเป็นปัจจัยต้น ๆ ในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค และส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเริ่มลดลง รีวิวหนังซูเปอร์ฮีโร่ หนังดัง

แนวคิดการรับประทานอาหารเป็นยา ทำให้คุณสมบัติด้านฟังก์ชันกลายเป็นสิ่งขับเคลื่อนทำให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าอาหาร ผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารที่มีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันและรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงต้องการความเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ และปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ (Clean Label) ซึ่งไทยมีจุดเด่นด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย เช่น สมุนไพรไทย มีสรรพคุณในการรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีสรรพคุณและวางตำแหน่งสินค้า (Positioning) เพื่อสร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภคว่า “อาหารเป็นยา” จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอาหารไทย

ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ มีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยา เพื่อป้องกันรักษาโรคและดูแลสุขภาพมากขึ้น ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติม หรือใช้ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เทรนด์ “อาหารเป็นยา” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยา เช่น ชาชงสมุนไพร มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวด อาการคลื่นไส้ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เครื่องดื่มผสมขมิ้นชันและขิง ช่วยลดอาการปวดตามข้อ

และการนำเยื่อของเปลือกไข่ มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากอุดมไปด้วยคอลลาเจนและสารสำคัญหลายชนิด โปรตีนบาร์หรือโปรตีนอัดแท่ง สำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือนักกีฬา นมวัวปราศจากแลคโตส (Lactose free) สำหรับผู้ที่แพ้น้ำตาลแลคโตส เป็นต้นถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด